Tafelbootcamp                              Individuele training                             Groepstraining 


Tafelbootcamp tafels 6,7,8,9,10

Voor leerlingen die dit schooljaar starten in groep 6, 7 of 8. 

Herken je dit…….de leerkracht van uw kind zegt dat er thuis moet worden geoefend met tafelsommen, maar uw kind is maar moeilijk te motiveren. Da
n is de tafelbootcamp echt iets voor uw kind!

Wat is een tafelbootcamp?
Tijdens een tafelbootcamp leert je kind de tafels uit zijn of haar hoofd door veel te bewegen. Door te bewegen, gebruik je beide hersenhelften en zal het leren sneller gaan. Het geleerde blijft beter hangen en je zult de sommen gaan automatiseren. Als je de sommen geautomatiseerd hebt, hoef je minder gebruik te maken van je werkgeheugen. Hierdoor kost rekenen je minder moeite. Beweging zorgt ervoor dat je kind langer geconcentreerd blijft, dat het meer plezier gaat beleven aan de tafels en dat het nieuwe informatie beter onthoudt.

Wat krijg je?

  • 3 x 1,5 uur intensief trainen
  • Training in een kleine groep begeleid door 2 rekendocenten: minimaal 5 en maximaal 10 kinderen, zodat er genoeg ruimte is voor individuele begeleiding.
  • Veel spel en beweging.                              
  • Meer zelfvertrouwen en plezier
  • Succeservaringen
  • Kinderen helpen en stimuleren elkaar                                                                                   
  • Een bootcampcertificaat.                                                                                     

 

Datum: woensdag  5, 12 en 19 oktober van 15.30 tot 17.00
Kosten: €75,- p.p.
Locatie: Groene Hil 20 Breda
Aanmelden: schrijf uw kind in via het contactformulier, We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op


Werkwijze individuele training:

Kennismakingsgesprek:

Als u interesse heeft in Rekenpower plannen wij een kosteloos telefonisch of online kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt duidelijk wat uw hulpvraag is en wat Rekenpower hierin voor u en uw kind kan betekenen. Wij leggen dan graag onze werkwijze uit. Als u beslist om uw kind te laten begeleiden door Rekenpower vragen wij u om een intakeformulier in te vullen en de benodigde informatie aan ons toe te sturen. Denk hierbij aan toetsuitslagen van school, eventuele handelingsplannen, RT-verslagen en/of onderzoeksgegevens.

Onderzoek:

Om een goede beginsituatie vast te stellen, voeren we een diagnostisch rekengesprek met uw kind. Soms is een uitgebreider aanvullend onderzoek wenselijk. Hierin wordt nog duidelijker op welk rekenniveau uw kind zit. We werken met verschillende onderzoeksmethoden. Aan de hand van de hulpvraag en de schoolresultaten bekijken we welke onderzoeksmethode het beste hierbij aansluit. U ontvangt hiervan een verslag waarin we vermelden aan welke doelen we willen werken. Dit verslag lichten we mondeling aan u toe.

Begeleiding:

 Zodra duidelijk is aan welke doelen we gaan werken, starten we met de begeleiding.  In deze begeleidingsmomenten maken wij gebruik van veel verschillende werkvormen. Werkvormen met beweging en spel staan bij ons centraal. De begeleiding heeft het meeste effect als er ook thuis aan de gestelde doelen wordt gewerkt. Omdat wij veel gebruik maken van beweging en spel, zal dit door uw kind niet als heel belastend worden ervaren. Begeleiding vindt plaats op woensdagochtend op de school van uw kind (toestemming van school nodig) of op woensdagmiddag op onze locatie in Breda.

Evaluatie:

Na 10 begeleidingsmomenten bekijken we of de gestelde doelen behaald zijn. We zullen deze resultaten toevoegen aan het kopje evaluatie in het verslag, zodat u een duidelijk overzicht heeft van de groei die uw kind doorgemaakt heeft.  We bespreken de behaalde resultaten in een evaluatiegesprek van 30 minuten. U bepaalt daarna of u de begeleiding wilt verlengen.


Werkwijze groepstraining

Voor kinderen die een duwtje in hun rug nodig hebben voor wat betreft hun rekenvaardigheden is er onze groepstraining. In het uur van de groepstraining zijn we vooral bezig met de basisvaardigheden van de jaargroep waarin uw kind zich bevindt. Denk hierbij aan het aanleren en inoefenen van de juiste strategieën voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De kinderen krijgen de goede rekenstrategieën aangeleerd en deze worden ingeoefend. Om de leerlingen een goed inzicht te geven, is het belangrijk dat ze eerst handelend bezig zijn (voorwerpen/materiaal etc), om daarna de stap te maken op papier en de sommen geautomatiseerd te krijgen. Verder gaan we aan de slag met de contextsommen. Deze verhaalsommen zijn vaak lastig. Samen gaan we deze vragen uitpluizen om meer inzicht te creëren van wat er nu eigenlijk gevraagd wordt. Ook in de groepstraining maken wij gebruik van verschillende werkvormen en zullen werkvormen met beweging en spel centraal staan. De groepstraining bestaat uit minimaal 10 wekelijkse begeleidingsmomenten